25 | 09 | 2021

Národné parky

Vstupné do národných parkov
 • Plitvické jazerá

  (Plitvička jezera) oblasť Lika
  Je to najznámejšií a najnavštevovanejší národný park v celom Chorvátsku. Je ako jediný prírodný fenomén v Chorvátsku zahrnutý organizáciou UNESCO medzi najcennejšie prírodné hodnoty vo svetovom meradle. Chránia sa estetické a vedecké hodnoty mimoriadneho krasového celku - sústavy 16 terasových jazier, bohatstvo krasových javov, ojedinelá vegetácia s množstvom endemitov i bohatá fauna (medvede, vlci a i.). Rozloha parku je asi 295 km2.
 • Paklenica

  - Severná Dalmácia
  Tento národný park je v južnej prímorskej časti pohoria Velebit, bezprostredne pod jeho najvyšším vrcholkom, Vaganským vrchom (Vaganski vrh - 1758 m), rozloha 102 km2. Zahŕňa predovšetkým dve krasové údolia, Veľkú a Malú Paklenicu (Velika Paklenica, Mala Paklenica), ktoré sú od seba oddelené náhornou plošinou o nadmorskej výške 500 m. Chránia sa významné estetické a geomorfologické hodnoty, rovnako ako bohatá flóra (lesný porast patrí k najrozsiahlejším na pobreží) s početnými endemitami, zaujímavá fauna. Veľká Paklenica je dobre prístupná a mimoriadne príťažlivá, v Malej Paklenici je terén menej schodný.
 • Mljet

  - ostrov v Južnej Dalmácii. Národný park sa rozkladá na severozápadnej strane ostrova. Mljet má rozlohu 54 km2. Zahŕňa Veľké jazero a Malé jazero (Veliko jezero, Malo jazero) a priľahlé lesy, kde sú okrem iného aj cédre. Národným parkom bol vyhlásený pre svoje geologické zvláštnosti, bohaté rastlinstvo (predovšetkým lesné porasty) a živočíšstvo, neporušený krajinný ráz a vedeckú hodnotu oblasti. Park je dobre prístupný.
 • Kornatské ostrovy

  (Kornati) - - Severodalmatíska ostrovná skupina. Plocha 220 km2, z toho tri štvrtiny mora, jedna štvrtina pevnina. Zahŕňa 89 ostrovov, ostrovčekov a útesov. Chráni sa nedotknutá príroda, neporušenosť podmorského sveta, bohatstvo rýb a ostatná morská fauna, jedinečný labyrint vápencových a kriedových ostrovov a more okolo nich. Taktiež sa chránia rekreačné hodnoty oblasti. Väčšia časť národného parku je po mori dobre prístupná. Časť je vyhradená len vedecké účely.
 • Brijunské ostrovy

  (Brijuni) Západoistrijská ostrovná skupina Skupina dvoch veľkých a dvanástich malých ostrovčekov pri západnom pobreží Istrie. Celková rozloha vrátane priľahlého mora, ktoré je súčasťou národného parku je 36,3 km2. Chráni sa bohatá stredomorská a subtropická vegetácia (vyše 680 rastlinných druhov), archeologické pamiatky z rímskeho obdobia a stredoveku, estetická a rekreačná hodnota ostrovov, vedecká hodnota priľahlého mora. Časť národného parku je dobre sprístupnená.
 • Rieka Krka

  - Severná Dalmácia a priľahlé vnútrozemie Národný park o rozlohe 109 km2 zahŕňa takmer celý tok rieky Krky, od Kninu až po Skradin. Rieka preteká vápencovým podložím a zdoláva výškové rozdiely krasového terénu vodopádmi a kaskádami. Chráni sa jedinečná geomorfologická hodnota tejto hlavnej chorvátskej krasovej rieky. Park je turisticky veľmi dobre sprístupnený. Možné sú aj lodné výlety po rieke Krka a Visovackom jazere.
 • Risnjak

  - pohorie Gorski kotar severne od Rijeky Národný park sa rozkladá v západnej časti horského masívu Gorski kotar (západná časť Dinárskej horskej sústavy) na ploche 64 km2. Zahŕňa oblasť širšieho okolia hory Risnjak, ktorá je klimatickou a vegetačnou hranicou medzi prímorským a kontinentálnym podnebným pásmom. Chráni sa krajinný ráz s typickými krasovými javmi, komplexný charakter pôvodného lesného porastu a jeho fauna. Turisticky je dobre prístupný.
 • Severný Velebit

  - je najmladší národný park v Chorvátsku. Bol ním vyhlásený v roku 2000. Sú v ňom chránené geomorfologické (predovšetkým neobyčajná rôznorodosť krasových javov), botanické (najmä alpínska flóra s početnými endemitmi, prímorské lesy) i krajinné hodnoty. Na území parku je prírodná rezervácia Rožanski a Hajdučki kukovi. Územie národného parku aj celý Velebit je súčasne biosferickou rezerváciou UNESCO. Niektoré časti sú dobre prístupné.
SPRÁVY na Váš e-mail
Prihláste sa na odber správ do Vašej emailovej schránky
Plánovač trasy
Zadajte Vašu adresu a naplánujeme Vám trasuPartneri
Výhodná pôžička
Ponúkame výhodnú pôžičku aj na dovolenku

Lekáreň na cestách
Ponúkame výber liečiv a doplnkov s možnosťou objednávky 24 hodín denne

Kurzový lístok
Najvyhľadávanejšie...